Πολυβάθμια αντλία άμεσης ζεύξης τύπου end-suction

Σε μία πολυβάθμια αντλία απευθείας ζεύξης τύπου end-suction, το υγρό ρέει απευθείας μέσα στην πτερωτή και η είσοδος και έξοδος σχηματίζουν μία γωνία 90 ° μεταξύ τους. Κατά κανόνα, οι αντλίες παράγουν υψηλή πίεση αναλογικά με την παροχή, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για πολλές εφαρμογές τόσο στη βιομηχανία όσο και στην ενίσχυση πίεσης νερού γενικότερα.

Διαστ. Κατηγορίας