Μονοβάθμιες αντλίες έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

Οι μονοβάθμιες αντλίες έμμεσης ζεύξης τύπου end-suction αποτελούν την ιδανική επιλογή για βιομηχανικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Όπως με όλες τις αντλίες τύπου end-suction, το υγρό ρέει απευθείας μέσα στην πτερωτή και η είσοδος και έξοδος σχηματίζουν μία γωνία 90° μεταξύ τους. Η σχεδίαση έμμεσης ζεύξης προσφέρει εύκολη συντήρηση και σέρβις στις αντλίες.

Διαστ. Κατηγορίας