Οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες

Οι οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες με διάφορες βαθμίδες πτερωτής συνδεδεμένες σε σειρά είναι ιδανικές για εφαρμογές όπου χρειάζεται μεγάλο μανομετρικό ύψος, όπως ενίσχυση πίεσης και μεταφορά υγρών σε σχεδόν οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή.

Διαστ. Κατηγορίας