Ημιβαπτιζόμενες αντλίες

Η ημιβαπτιζόμενη αντλία σημαίνει ότι η ίδια η αντλία βρίσκεται μέσα στο αντλούμενο υγρό. Τοποθετούνται συνήθως πάνω ή στο εσωτερικό δεξαμενών ή δοχείων. Οι ημιβαπτιζόμενες αντλίες χρησιμοποιούνται συνήθως στις βιομηχανικές εφαρμογές εργαλειομηχανών, για παράδειγμα σε εργαλειομηχανές παραγωγής σπινθήρα, μηχανές άλεσης, κέντρα μηχανουργικής κατεργασίας και μονάδες ψύξης ή σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές περιλαμβανομένων δεξαμενών ή δοχείων.

Διαστ. Κατηγορίας