Μονοβάθμιες inline αντλίες

Οι μονοβάθμιες in-line αντλίες χρησιμοποιούνται συνήθως σε εμπορικά κτήρια για εφαρμογές κλιματισμού και θέρμανσης. Οι αντλίες διαθέτουν τυποποιημένους κινητήρες και μηχανικούς στυπιοθλίπτες άξονα. Είναι τύπου απευθείας ζεύξης, πράγμα που σημαίνει ότι η αντλία και ο κινητήρας είναι δύο ξεχωριστές μονάδες, γεγονός που τους καθιστά λιγότερο ευαίσθητους στις ακαθαρσίες που υπάρχουν στο αντλούμενο υγρό.

Διαστ. Κατηγορίας