Εμβολοφόρες αντλίες

Οι εμβολοφόρες αντλίες της Grundfos βασίζονται στην αρχή του αξονικού εμβόλου σύμφωνα με την οποία πολλά έμβολα λειτουργούν ταυτόχρονα για να δώσουν κίνηση στην αντλία. Διακρίνονται για την ιδιαίτερα ελαφριά και συμπαγή σχεδίασή τους καθώς και από το ότι δίνουν πάντα τον ίδιο όγκο ανά διαδρομή εμβόλου. Αποτελούν την ιδανική επιλογή στις περιπτώσεις που χρειάζεται μία αξιόπιστη και συμπαγής αντλία για μεσαίες και υψηλές πιέσεις.

Διαστ. Κατηγορίας