Συστήματα διανομής νερού

Συνδεδεμένο σε μία ασφαλή πηγή νερού, το σύστημα ψύκτη πόσιμου νερού λειτουργεί σαν ένα αυτόματο περίπτερο νερού και είναι ιδανικό για τη βελτίωση και την επέκταση των υπηρεσιών παροχής νερού σε κοινότητες και οικισμούς χαμηλού εισοδήματος.