• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

AP

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης

Οι αντλίες AP είναι σχεδιασμένες για την άντληση ακάθαρτων υδάτων, νερού που περιέχει ιλύ, υπόγειων υδάτων και λυμάτων. Οι APG είναι εξοπλισμένες με σύστημα κοπτήρα που τεμαχίζει όλα τα στερεά σε μικρά κομμάτια.

Μέγ. παροχή
9 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
68 m