• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

AP80

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης

Οι αντλίες ΑΡ80 με κινητήρες 1,3 - 2,6 kW χρησιμοποιούνται για την άντληση ακάθαρτων υδάτων, οικιακών λυμάτων ή ιλύος. Λόγω του σφαιρικού διάκενου των 80 mm, οι αντλίες είναι κατάλληλες για τη μεταφορά υγρών που περιέχουν χονδρόκοκκα στερεά και ίνες.

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για την χώρα σας