• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

APG

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης

Οι αντλίες APG είναι σχεδιασμένες για την άντληση ακάθαρτων υδάτων, νερού που περιέχει ιλύ, υπόγειων υδάτων και λυμάτων. Είναι εξοπλισμένες με σύστημα κοπτήρα που τεμαχίζει όλα τα στερεά λύματα σε μικρά κομμάτια.

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας