• Αντλίες με κλειστό περίβλημα

BM

Κατάλληλο για:
  • Αφαλάτωση
  • Διήθηση
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού
  • Υδροληψία υπόγειων υδάτων

Πιεστικά συγκροτήματα

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
280 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
430 m