• Αντλίες με κλειστό περίβλημα

BM hp

Κατάλληλο για:

Πιεστικά συγκροτήματα

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
280 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
105 m