• Αντλίες με κλειστό περίβλημα

BM hp 17

Πιεστικά συγκροτήματα

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
22 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
56 m