• Αντλίες με κλειστό περίβλημα

BM hp 30

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
39 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
69 m