• Αντλίες με κλειστό περίβλημα

BM hp 60

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
78 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
69 m