Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
12 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
357 m