• Αντλίες με κλειστό περίβλημα

BM 8

Κατάλληλο για:
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού
  • Αφαλάτωση
  • Υδροληψία υπόγειων υδάτων

Πιεστικά συγκροτήματα

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 45 °C
Μέγ. παροχή
119 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
249 m