Θερμοκρασία υγρού
0 .. 45 °C
Μέγ. παροχή
119 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
355 m