• Εμβολοφόρες αντλίες

BMP

Κατάλληλο για:
  • Διήθηση
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού

Πιεστικά συγκροτήματα

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 50 °C
Μέγ. παροχή
7 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
1632 m