• Οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες

BMS

Κατάλληλο για:
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού
  • Αφαλάτωση

Πιεστικά συγκροτήματα

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
343 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
1051 m