• Πιεστικό συγκρότημα

CMB, CMBE

Τα CMB, CMBE είναι συμπαγή πιεστικά συγκροτήματα, σχεδιασμένα για παροχή νερού σε οικιακές και ελαφριές εμπορικές εφαρμογές. Ο δομοστοιχειωτός σχεδιασμός της αντλίας διευκολύνει την πραγματοποίηση εξατομικευμένων λύσεων.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 60 °C
Μέγ. παροχή
19 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
98 m