• Πιεστικό συγκρότημα

CMB PM

Κατάλληλο για:
  • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
  • Ενίσχυση πίεσης νερού οικιακής χρήσης

Συμπαγές πιεστικό συγκρότημα για παροχή νερού σε οικιακές και ελαφριές εμπορικές εφαρμογές

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 60 °C
Μέγ. παροχή
6 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
45 m