• Πιεστικό συγκρότημα

CMB PT and CMB PS

Τα CMB PT και PS είναι συμπαγή πιεστικά συγκροτήματα με πιεζοστάτες, κατάλληλα για οικιακές και γεωργικές εφαρμογές και εγκαταστάσεις όπου αναμένεται να παρουσιαστούν μικρές διαρροές. Το CMB PT περιλαμβάνει πιεστικό δοχείο.

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας