• Πιεστικό συγκρότημα

CMBE TWIN

Κατάλληλο για:
  • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
  • Ενίσχυση πίεσης νερού οικιακής χρήσης

Τα πιεστικά συγκροτήματα CMBE TWIN αποτελούνται δύο έως τέσσερα πιεστικά Grundfos CMBE booster συνδεδεμένα παράλληλα που είναι σχεδιασμένα για τη μεταφορά και την ενίσχυση πίεσης καθαρού νερού.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 60 °C
Μέγ. παροχή
17 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
98 m