• Πολυβάθμιες αντλίες σε σειρά

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Κατάλληλο για:
  • Πυροπροστασία-Εμπορικά κτήρια
  • Έκπυλησ φιαλών
  • Πλήρωση
  • Εξόρυξη έκπλυσης
  • Βιομηχανικές λύσεις πυροπροστασίας
  • Βιομηχανική παροχή νερού
  • Επαναχρησιμοποίηση ύδατος
  • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων

Κατακόρυφη, πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία με στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης στο ίδιο επίπεδο.

Μέγ. πίεση
40 bar
Θερμοκρασία υγρού
-40 .. 150 °C
Μέγ. παροχή
242.4 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
481.9 m