• Πολυβάθμιες αντλίες σε σειρά

CRTE

Κατακόρυφη, πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το υγρό είναι από τιτάνιο. Το τιτάνιο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε μια ευρεία γκάμα οξέων, αλκαλίων, σε θαλασσινό νερό και σε βιομηχανικά χημικά

Πληροφορίες προϊόντος αντλίας νερού (ΜΕΙ)
Θερμοκρασία υγρού
-20 .. 120 °C
Μέγ. παροχή
26 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
246 m