• Πολυβάθμιες αντλίες σε σειρά

CRFlex

Κατάλληλο για:
  • Livestock watering
  • Solar boosting and water supply solutions
  • Λύσεις ηλιακών συστήματων υδροδότησης
  • Κοινοτική παροχή νερού

Κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες με κινητήρα MGFlex για παροχή ανανεώσιμης ηλιακής, αιολικής ενέργειας και AC. Λειτουργούν τόσο με τάση AC όσο και DC

Θερμοκρασία υγρού
-20 .. 120 °C