• Πολυβάθμιες αντλίες σε σειρά

CRFlex

Κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες με κινητήρα MGFlex για παροχή ανανεώσιμης ηλιακής, αιολικής ενέργειας και AC. Λειτουργούν τόσο με τάση AC όσο και DC

Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-20 .. 120 °C