• Αντλίες διαφράγματος

Dosing pumps, Digital

Κατάλληλο για:
 • Απολύμανση νερού εμπορικών κτηρίων
 • Βιοκαύσιμο
 • Έκπυλησ φιαλών
 • CIP/SIP
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Συστήματα βαφής
 • Έκπλυση και καθαρισμός
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Βιομηχανική επεξεργασία νερού
 • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
 • Επαναχρησιμοποίηση ύδατος
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
 • Άρδευση με Φυτοφάρμακα & Υδρολίπανση

Ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες για υψηλής ακριβείας δοσομέτρηση χημικών που διευκολύνουν τον προηγμένο έλεγχο της διαδικασίας και της ενσωμάτωσης με τον έλεγχο του συστήματος.

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-10 .. 50 °C
Μέγ. παροχή
940 l/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
16 bar