• Αντλίες διαφράγματος

Dosing pumps, Digital

Κατάλληλο για:
  • Άρδευση με Φυτοφάρμακα & Υδρολίπανση
  • Απολύμανση νερού εμπορικών κτηρίων
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού
  • Αφαλάτωση
  • Βιομηχανική θέρμανση
  • Έκπλυση και καθαρισμός
  • Βιομηχανική παροχή νερού
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων

Ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες για υψηλής ακριβείας δοσομέτρηση χημικών που διευκολύνουν τον προηγμένο έλεγχο της διαδικασίας και της ενσωμάτωσης με τον έλεγχο του συστήματος.

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-10 .. 50 °C
Μέγ. παροχή
940 l/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
16 bar