• Αντλίες διαφράγματος

DDC

Κατάλληλο για:
  • Άρδευση με Φυτοφάρμακα & Υδρολίπανση
  • Απολύμανση νερού εμπορικών κτηρίων
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού
  • Αφαλάτωση
  • Βιομηχανική θέρμανση
  • Έκπλυση και καθαρισμός
  • Βιομηχανική παροχή νερού
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων

Ψηφιακή διαφραγματική δοσομετρική αντλία SMART με ενσωματωμένο βηματικό κινητήρα. Φιλική προς το χρήστη στην καλύτερη σχέση τιμής-απόδοσης (Digital Dosing Convenience).

Μέγ. πίεση
10 bar
Θερμοκρασία υγρού
-10 .. 45 °C
Μέγ. παροχή
15 l/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
10 bar