• Αντλίες διαφράγματος

DDE

Κατάλληλο για:
  • Άρδευση με Φυτοφάρμακα & Υδρολίπανση
  • Απολύμανση νερού εμπορικών κτηρίων
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού
  • Αφαλάτωση
  • Βιομηχανική θέρμανση
  • Έκπλυση και καθαρισμός
  • Βιομηχανική παροχή νερού
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων

Ψηφιακή διαφραγματική δοσομετρική αντλία SMART με ενσωματωμένο βηματικό κινητήρα. Οικονομική Ψηφιακή Δοσομέτρηση ακόμη και για τις βασικές εφαρμογές δοσομέτρησης (Digital Dosing Essential).

Μέγ. πίεση
10 bar
Θερμοκρασία υγρού
-10 .. 50 °C
Μέγ. παροχή
200 l/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
10 bar