• Αντλίες διαφράγματος

DME

Κατάλληλο για:
 • Απολύμανση νερού εμπορικών κτηρίων
 • Βιοκαύσιμο
 • Έκπυλησ φιαλών
 • CIP/SIP
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Συστήματα βαφής
 • Έκπλυση και καθαρισμός
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Βιομηχανική επεξεργασία νερού
 • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
 • Επαναχρησιμοποίηση ύδατος
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
 • Άρδευση με Φυτοφάρμακα & Υδρολίπανση

Ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος με ενσωματωμένο βηματικό κινητήρα

Μέγ. πίεση
10 bar
Μέγ. παροχή
940 l/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
10 bar