• Αντλίες διαφράγματος

DME

Κατάλληλο για:
  • Άρδευση με Φυτοφάρμακα & Υδρολίπανση
  • Απολύμανση νερού εμπορικών κτηρίων
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού
  • Αφαλάτωση
  • Βιομηχανική θέρμανση
  • Έκπλυση και καθαρισμός
  • Βιομηχανική παροχή νερού
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων

Ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος με ενσωματωμένο βηματικό κινητήρα

Μέγ. πίεση
10 bar
Μέγ. παροχή
940 l/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
10 bar