• Αντλίες διαφράγματος

DMX

Κατάλληλο για:
  • Άρδευση με Φυτοφάρμακα & Υδρολίπανση
  • Επεξεργασία πόσιμου νερού
  • Αφαλάτωση
  • Βιομηχανική θέρμανση
  • Βιομηχανική παροχή νερού
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων

Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος με εξωτερικό κινητήρα

Μέγ. πίεση
12 bar
Θερμοκρασία υγρού
-10 .. 70 °C
Μέγ. παροχή
765 l/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
12 bar