• Αντλίες διαφράγματος

DMX

Κατάλληλο για:
 • Βιοκαύσιμο
 • Έκπυλησ φιαλών
 • CIP/SIP
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Συστήματα βαφής
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Βιομηχανική επεξεργασία νερού
 • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
 • Επαναχρησιμοποίηση ύδατος
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
 • Άρδευση με Φυτοφάρμακα & Υδρολίπανση

Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος με εξωτερικό κινητήρα

Μέγ. πίεση
12 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 70 °C
Μέγ. παροχή
765 l/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
12 bar