• Οριζόντιες αντλίες με διαιρούμενο κέλυφος

HS

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Άρδευση
 • Διανομή νερού

Horizontal split case pumps

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 100 °C
Μέγ. παροχή
2572 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
157.5 m