• Πιεστικό συγκρότημα

Hydro MPC-S

Κατάλληλο για:
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Έκπυλησ φιαλών
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Έκπλυση και καθαρισμός
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Βιομηχανική επεξεργασία νερού
 • Επαναχρησιμοποίηση ύδατος
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Διανομή νερού
 • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
 • Στάγδην άρδευση/Άρδευση με Μικροεκτοξευτήρες
 • Frost protection
 • Άξονας
 • Επιφανειακά ύδατα για γεωργική χρήση

Πιεστικά συγκροτήματα με έλεγχο ON/OFF

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 60 °C
Μέγ. παροχή
1221 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
160 m