• Πιεστικό συγκρότημα

Hydro MPC-S

Πιεστικά συγκροτήματα με έλεγχο ON/OFF

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 60 °C
Μέγ. παροχή
1221 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
160 m