• Πιεστικό συγκρότημα

Hydro Solo-E

Κατάλληλο για:
  • Στάγδην άρδευση/Άρδευση με Μικροεκτοξευτήρες
  • Frost protection
  • Άξονας
  • Επιφανειακά ύδατα για γεωργική χρήση
  • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
  • Διανομή νερού

Το πιεστικό συγκρότημα Hydro Solo-E της Grundfos είναι ένα πλήρως βελτιστοποιημένο πιεστικό συγκρότημα με έλεγχο σταθερής πίεσης, εκτίμηση παροχής και εγκατάσταση απευθείας σύνδεσης και λειτουργίας.

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 60 °C
Μέγ. παροχή
70 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
141 m