• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

KPC

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης

Οι υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης (DP) της Grundfos καλύπτουν μία περιοχή απόδοσης κινητήρα 0.9-2.6 kW. Οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με πτερωτή πολλαπλών πτερυγίων ημι-ανοικτού τύπου που μπορεί να διαχειριστεί στερεά μεγέθους μέχρι και 10 mm.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 35 °C
Μέγ. παροχή
5 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
11 m