• Ημιβαπτιζόμενες αντλίες

MT, tank mounted pumps

Κατακόρυφες, πολυβάθμιες φυγοκεντρικές και ελικοειδείς αντλίες για τοποθέτηση σε δοχεία

Πληροφορίες προϊόντος αντλίας νερού (ΜΕΙ)
Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-10 .. 90 °C
Μέγ. παροχή
41 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
269 m