• Ημιβαπτιζόμενες αντλίες

CRK

Κατάλληλο για:
  • Εργαλειομηχανές
  • Συστήματα βαφής
  • Διήθηση
  • Έκπλυση και καθαρισμός

Κατακόρυφη πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία για τοποθέτηση σε δεξαμενή οροφής

Μέγ. παροχή
8 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
226 m