• Ημιβαπτιζόμενες αντλίες

MTR

Κατάλληλο για:
  • Εργαλειομηχανές
  • Έκπλυση και καθαρισμός

Κατακόρυφη, πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία για τοποθέτηση στο πάνω μέρος του δοχεόυ

Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-10 .. 90 °C
Μέγ. παροχή
41 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
269 m