• Ημιβαπτιζόμενες αντλίες

MTRE

Κατάλληλο για:
  • Εργαλειομηχανές
  • Έκπλυση και καθαρισμός

Κατακόρυφη, πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία για τοποθέτηση στο πάνω μέρος του δοχεόυ με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας