• Αντλίες εργαλειομηχανών τύπου end suction

MTB, MTBE

Αντλία απευθείας ζεύξης τύπου end-suction με πτερωτή Vorter ημι-ανοικτού τύπου.

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 90 °C
Μέγ. παροχή
90 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
48 m