• Αντλίες εργαλειομηχανών τύπου end suction

MTB, MTBE

Κατάλληλο για:
  • Αφαλάτωση
  • Εργαλειομηχανές

Close coupled End Suction pump with semi-open Wortex impeller.

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 90 °C
Μέγ. παροχή
90 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
48 m