• Μονάδες ανύψωσης

MLD

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Ακάθαρτα ύδατα οικιακής χρήσης

Grundfos MULTILIFT MLD double-pump lifting stations are all-in-one solutions featuring a larger collecting tank of 270 litres, designed for the collection and pumping of domestic wastewater from selected sanitary appliances, especially for multi-family houses.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
16.7 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
20.8 m