• Μονάδες ανύψωσης

MLD

Ο MULTILIFT MLD είναι ένας πλήρης σταθμός ανύψωσης δύο αντλιών, σχεδιασμένος για τη συλλογή και διάθεση ακάθαρτων υδάτων από εμπορικά κτίρια. Διαθέτει δεξαμενή συλλογής 270 λίτρων.

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 40 °C
Μέγ. παροχή
17 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
21 m