• Μονοβάθμια απευθείας σύνδεσης τύπου end-suction

NBG, NBGE

Κατάλληλο για:
  • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
  • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
  • Commercial hot water recirculation
  • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
  • Τηλεθέρμανση
  • Άρδευση
  • Αφαλάτωση
  • Βιομηχανική θέρμανση
  • Έκπλυση και καθαρισμός
  • Διανομή νερού

Αντλίες απευθείας ζεύξης τύπου end-suction κατά ISO 2858

Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 140 °C
Μέγ. παροχή
1398 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
99 m