• Μονοβάθμια απευθείας σύνδεσης τύπου end-suction

NBG, NBGE

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεθέρμανση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Άντληση ορυχείων
 • Έκπλυση και καθαρισμός
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Άρδευση
 • Διανομή νερού

End-suction close-coupled pumps according to ISO 2858

Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 140 °C
Μέγ. παροχή
1401 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
230 m