• Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

NK, NKE, NKE Series 2000, NK Bare shaft

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Εργαλειομηχανές
 • Process liquids transfer
 • Industrial process water treatment
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων
 • Διανομή νερού
 • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων

Αντλίες έμμεσης ζεύξης τύπου end-suction κατά ΕΝ 733

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 140 °C
Μέγ. παροχή
2124 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
343 m