• Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

NK, NKE, NKE Series 2000, NK Bare shaft

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Commercial hot water recirculation
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Θέρμανση κατοικιών
 • Έκπυλησ φιαλών
 • CIP/SIP
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Εργαλειομηχανές
 • Διήθηση
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανικές λύσεις πυροπροστασίας
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων
 • Διανομή νερού
 • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων

End-suction long-coupled pumps according to EN 733

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 140 °C
Μέγ. παροχή
2124 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
342.4 m