• Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

NKG, NKGE, NKG Bare shaft

Κατάλληλο για:
  • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
  • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
  • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
  • Τηλεθέρμανση
  • Άρδευση
  • Αφαλάτωση
  • Βιομηχανική θέρμανση
  • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων
  • Διανομή νερού

Αντλίες έμμεσης ζεύξης τύπου end-suction κατά ISO 2858

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 120 °C
Μέγ. παροχή
210 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
99 m