• Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

NKG, NKGE, NKG Bare shaft

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεθέρμανση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Άρδευση
 • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων
 • Διανομή νερού

End-suction long-coupled pumps according to ISO 2858

Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 170 °C
Μέγ. παροχή
2124 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
342.4 m