• Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

NKG

Κατάλληλο για:
  • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
  • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
  • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
  • Τηλεθέρμανση
  • Άρδευση
  • Αφαλάτωση
  • Βιομηχανική θέρμανση
  • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων
  • Διανομή νερού

Τυποποιημένες αντλίες κατά ISO 2858

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας