• Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

NKG

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεθέρμανση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Άντληση ορυχείων
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Άρδευση
 • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων
 • Διανομή νερού

Τυποποιημένες αντλίες κατά ISO 2858

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για την χώρα σας