Μέγ. πίεση
25 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 140 °C
Μέγ. παροχή
1398 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
173 m