• Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction

NKGE

Κατάλληλο για:
 • Κλιματισμός εμπορικών κτηρίων
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεθέρμανση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Εξόρυξη έκπλυσης
 • Άντληση ορυχείων
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Βιομηχανικά συστήματα λέβητα
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Άρδευση
 • Υδροληψία επιφανειακών υδάτων
 • Διανομή νερού

Τυποποιημένες αντλίες κατά ISO 2858 με κινητήρα MGE

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
-25 .. 120 °C
Μέγ. παροχή
210 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
99 m