• Αντλίες διαφράγματος

Preparation and Dosing Systems

Κατάλληλο για:
  • Απολύμανση νερού εμπορικών κτηρίων

Πλήροι συστήματα δοσομέτρησης και σετ εγκατάστασης

Μέγ. πίεση
10 bar