• Αντλίες διαφράγματος

Mobile Dos

Κατάλληλο για:
  • Απολύμανση νερού εμπορικών κτηρίων

Φορητός σταθμός δοσομέτρησης για χρήση με τυποποιημένα δοχεία

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας