• Αντλίες διαφράγματος

Polydos

Πλήρως αυτόματο σύστημα για προετοιμασία διαλυμάτων από ξηρά ή συμπυκνωμένα υγρά πολυμερή.

Το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας