• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

S

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Έλεγχος πλημμύρας
  • Βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

Οι αντλίες S είναι μία σειρά αντλιών με πτερωτή ελεύθερης ροής με κανάλι ειδικά σχεδιασμένες για την άντληση λυμάτων και ακάθαρτων υδάτων για μια μεγάλη γκάμα δημοτικών και βιομηχανικών εφαρμογών

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 50 °C
Μέγ. παροχή
335 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
103 m