• Υποβρύχιες αντλίες ακάθαρτων υδάτων

S

Κατάλληλο για:
  • Ακάθαρτα ύδατα εμπορικών κτηρίων
  • Έλεγχος πλημμύρας
  • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων
  • Μεταφορά ακάθαρτων υδάτων

The S pumps are a range of free-flow channel impeller pumps specifically designed for pumping sewage and wastewater in a wide range of municipal and industrial applications

Θερμοκρασία υγρού
0 .. 50 °C
Μέγ. παροχή
2000 l/s
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
116.2 m